GASILSKA FOTOGRAFIJA LETA 2011

PRAVILA PRIJAVA GFL2010 KONTAKT

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA GASILSKA FOTOGRAFIJA LETA

Ta pravila in pogoji določajo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem natečaju GASILSKA FOTOGRAFIJA LETA.

1. člen
Nagradni natečaj »GASILSKA FOTOGRAFIJA LETA« (v nadaljevanju nagradni natečaj) organizira podjetje 3 DIM d.o.o., Zaloška cesta 200, 1260 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Tema nagradnega natečaja je vse kar je povezano z gasilstvom. Namen nagradnega natečaja je krepitev gasilstva in gasilske fotografije.
Nagradni natečaj poteka na spletnem naslovu www.gasilci.eu in facebook strani podjetja 3DIM d.o.o.: www.facebook.com/3DIM.slo. Sodelovanje v natečaju GASILSKA FOTOGRAFIJA LETA ( naložitev slike na stran) pomeni, da se sodelujoči v nagradnem natečaju nepreklicno in brezpogojno strinja s temi pravili.

2. člen
V nagradnem natečaju sodelujejo vsi, ki bodo na spletni strani www.facebook.com/3DIM.slo naložili eno ali več fotografij (največ 10). V nagradnem natečaju lahko sodelujejo le osebe s svojimi lastnimi avtorskimi fotografijami (v nadaljevanju: avtorji) in profilom na socialnem omrežju Facebook. Fotografije morajo biti v formatu JPEG in so lahko velike do 5MB.
V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so redno ali honorarno zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja, pri družbi 3 DIM d.o.o. in ožji družinski člani navedenih oseb. Kakršenkoli nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

3. člen
Nagradni natečaj poteka od 10. novembra 2011 do vključno 29. decembra 2011 do poldneva.

4. člen
Zmagovalci natečaja »GASILSKA FOTOGRAFIJA LETA« bodo avtorji tistih fotografij, ki bodo prejele največ število klikov »všeč mi je« na Facebooku. Vsi nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti ter na spletni strani www.gasilci.eu.

Nagradni sklad za zmagovalce natečaja obsega:
1. nagrada: Ročna svetilka FENIX TK70
2. nagrada: Ročna svetilka MAGLITE XL100 LED
3. nagrada: Ročna svetilka MAGLITE LED 2 Cell AA

Zmagovalna fotografija tedna bo objavljena na Facebook strani 3 DIM ter na spletni strani www.gasilci.eu

V primeru, da imata dve fotografiji enako število klikov »všeč mi je«, se glasovanje za te fotografije podaljša za 24 ur. Odločitev je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

S pristopom k nagradni igri se udeleženci nagradnega natečaja, v primeru, da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na spletni strani www.gasilci.eu, na Facebook strani 3 DIM in v obvestilih za javnost podjetja 3 DIM d.o.o. v zvezi z natečajem.

5. člen
Avtorji sodelujejo s poljubnim številom fotografij po lastnem izboru. Fotografije ne smejo biti digitalno spremenjene. Dovoljeni so minimalni popravki, ki ne smejo spreminjati vsebine fotografije. Fotografije z neprimernimi motivi ter fotografije tistih avtorjev, za katere obstaja sum, da so si pri glasovanju pomagali na nezakonit način, bo organizator nagradnega natečaja brez pojasnila odstranil iz galerije.

Kot neprimerno ali neustrezno bo organizator štel vsako fotografijo, katere vsebina bo omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična in ki bo spodbujala k nemoralnim ali nezakonitim dejanjem. Možnosti pritožb ni, saj ima organizator pravico, da tako fotografijo odstrani iz galerije (brez presoje o spornosti oz. neprimernosti) in takega sodelujočega brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre.

Uporabniki spletnega mesta www.gasilci.eu imajo pravico prijaviti žaljive oziroma neprimerne fotografije sodelujočih v nagradni igri na e-naslov luka.cerar@3dim.si, z obvezno navedbo naziva fotografije in z opisom, zakaj naj bi bil prispevek neprimeren. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator ima pravico, da tak prispevek odstrani s svoje spletne strani (brez presoje o spornosti oz. neprimernosti prispevka) in takega sodelujočega brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev objave svoje fotografije iz nagradne igre. Odstranitev fotografije lahko zahteva le lastnik fotografije. Zahtevek za odstranitev fotografije mora biti poslan z istega e-naslova, kot je bila naložena fotografija. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov luka.cerar@3dim.si .

6. člen
Če se nagrajenci do 15. februarja 2012 ne bodo odzvali in organizatorju ne bodo posredovali vseh zahtevanih podatkov, organizator nagrajencu nagrade ni dolžan izročiti. Nagrajenci lahko prevzamejo nagrado do vključno 15. marca 2012. Nagrado lahko prevzamejo z osebnim dokumentom.

V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Nagrade nagrajenci prevzamejo po predhodnem dogovoru na sedežu podjetja 3 DIM d.o.o., Zaloška 200, 1260 Ljubljana oz. po dogovoru.

Organizator nagradnega natečaja se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru tega natečaja, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. člen
Opis sodelovanja v nagradnem natečaju »GASILSKA FOTOGRAFIJA LETA«.
1. Sodelovanje se prične s naložitvijo slike na strani: www.facebook.com/3DIM.slo;
2. Uporabnik se prijavi s svojim Facebook profilom;
3. Uporabnik s klikom izbere »všeč mi je« za Facebook stran 3 DIM;
4. Uporabnik za nalaganje fotografije vpiše naslov fotografije, poišče sliko na svojem računalniku ter jo naloži s klikom na gumb »dodaj sliko«; (datoteka naj bo v formatu JPEG, velikosti do 5MB)
5. Uporabnik izbere, ali bo naložil drugo fotografijo ali bo z dodajanjem zaključil;
6. Uporabnik lahko zdaj razširi svoje delo in povabi druge h glasovanju. Na voljo ima naslednje možnosti:
• neposredno URL povezavo do fotografije
• objavo na svoj Facebook zid
• povabiti Facebook prijatelje

8. člen
Sodelujoči v nagradni igri dovolijo organizatorju in podjetju 3 DIM d.o.o. pravico do uporabe fotografij izključno za namene obveščanja javnosti o poteku in rezultatih nagradnega natečaja v lastnih medijih in drugih kanalih javnega obveščanja. Prav tako dovolijo objavo fotografij, imena in priimka na spletnih straneh, v tiskanih in elektronskih medijih ter drugih trženjskih orodjih, namenjenih promociji fotografskega natečaja. Sodelujoči se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem (kar vključuje odpoved avtorskemu honorarju). Sodelujočemu pripada pravica do označbe avtorstva na mestih, kjer je to mogoče.

Podjetje 3 DIM d.o.o. bo sodelujoče fotografije uporabil izključno za aktivnosti, povezane s fotonatečajem. Te vključujejo morebitno razstavo oziroma vse druge aktivnosti, katerih namen je promovirati fotonatečaj GASILSKA FOTOGRAFIJA LETA. Organizator ne bo zbiral in uporabljal fotografij v druge namene.

Avtor fotografije jamči, da je fotografija v celoti njegovo avtorsko delo ter da z njo ni kršil nobenih avtorskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb. Avtor fotografij tudi jamči, da vse osebe na fotografijah soglašajo z objavo njihove podobe v kontekstu in na način, ki ga opredeljuje nagradni natečaj. Avtor fotografij jamči, da je za objavo fotografij mladoletnih oseb pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

9. člen
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec pred prevzemom nagrade.

10. člen
Organizator nagradnega natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani www.gasilci.eu.

11. člen
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov luka.cerar@3dim.si.

12. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 7. november 2011